Pécsi Operáért Alapítvány


Az Alapítvány székhelye:

Alapítók:

A Pécsi Nemzeti Színház operatagozata társulatának fejlesztése, bővítése. Pécs és Baranya megye zenekultúrájának fejlesztése. Ezen keresztül az embert formáló, értékes és értékteremtő kultúra terjesztése, minden lehető fórumon, színházban, koncertteremben és iskolákban. Tehetségkutatás, fiatal zeneművészek felkarolása, művészetoktatás támogatása.

Az Alapítvány nyilt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, ingyenes szakmai segítség felajánlásával, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

A Kuratórium elnöke:

A Kuratórium tagjai:
Dokumentumok: